Bilgi Güvenliği Politikası

Lignadecor Üretim ve Pazarlama A.Ş. Yönetimi; kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul eder ve faaliyetlerinde “Bilgiyi Koruma” prensibi ile hareket eder. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının kurulmasını, işletilmesini, hedefler doğrultusunda sürekli iyileştirilmesini amaçlar. 

Bunu sağlamak için; 

Taahhüt ederiz.

20.11.2023
Genel Müdür
David Braunstayn